fbpx

YKS BOĞAZİÇİ İPTAL VE İADE PROSEDÜRÜ

  1. Genel Olarak

YKS Bogazici LLC (“YKS Boğaziçi”) öğrenci ile koçu bir araya getiren aracı bir platformdur. İşbu İptal ve İade Prosedürü (“Prosedür”), https://yksbogazici.com alan adlı internet sitesini kullanan kişilerin (“Kullanıcı”) aldıkları ürün veya hizmetlere ilişkin iptal ve iade sürecini hangi koşullarda ve nasıl gerçekleştirebileceklerini aşama aşama anlatmak amacıyla oluşturulmuştur. YKS Boğaziçi aracı bir platform olması sebebiyle, koçlar ile öğrenciler arasında akdedilen mesafeli satış/hizmet sözleşmesinin tarafı değildir. Bununla birlikte, YKS Boğaziçi iptal ve iade koşulları bakımından Kullanıcılar’ın haklarını koruyan mekanizmalar öngörmüştür.

  • Cayma Hakkı

Kullanıcılar 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.9 uyarınca sözleşmenin kurulduğu andan itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Kullanıcılar 14 (on dört) günlük süre geçtikten sonra cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcılar Yönetmelik m.15 (1) (ğ) uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya kullanıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallar bakımından cayma hakkına sahip değildir.

  • Ürün veya Hizmet Özelinde İade Süreci

YKS Boğaziçi’nin platformu aracılığıyla sunulan abonelikler aylık ve uzun vadeli (sınava kadar abonelik) olarak ikiye ayrılmaktadır. Aylık abonelikler satın alımdan ve devam ödemesinden sonraki 28 günde bir yenilenir. Örneğin 1 şubatta satın alım yapan birisinin ikinci ay ödemesi iptal edilmediği takdirde 28 şubatta kartından tekrardan çekilir. Kullanıcılar 29246 Sayılı Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği m.22 hükmü uyarınca her zaman aylık veya sınava kadar abonelik paketini sona erdirebilir.

Kullanıcı 14 (on dört) günlük cayma hakkından sonra aboneliğini iptal ettiğinde, o ana kadar kendisine sunulan hizmetlerin ücretini ödemekle yükümlüdür. Örneğin aylık abonelikte ilgili ayda iki haftalık hizmeti aldıktan sonra aboneliğini iptal eden kişiye aylık abonelik ücretinin yarısı 10 (on) iş günü içinde iade edilir.

Sınava kadar abonelik paketi Kullanıcılar’a indirimli sunulan bir pakettir. Sınava kadar abonelik paketinin iptali halinde Kullanıcı’nın iptal anına kadar aldığı hizmetler indirim tutarı yokmuş gibi ücretlendirilir ve kalan kısım iade edilir. Örneğin sınava 4 aylık sınava kadar koçluk paketi alan ve normalde 5600 TL ödemesi gereken kişiye hizmet indirimli olarak 4700 TL fiyat üzerinden sunulmuşsa, kullanıcı 2 ay sonra paketi iptal ettiğinde, 2800 TL sunulan hizmetler için alınır ve 1900 TL, 10 (on) iş günü içinde iade edilir.

  • Banka ve Kredi Kartı Kullanımı

Kullanıcılar kural olarak kendi banka veya kredi kartlarını kullanarak ödemeyi gerçekleştirmelidir. Başkalarının banka veya kredi kartlarının yetkisiz ve haksız şekilde kullanıldığı hallerde ilgili Kullanıcı’nın üyeliği iptal edilebilir ve tazminat dahil olmak üzere YKS Boğaziçi ve zarara uğrayan üçüncü kişiler sorumlulardan her türlü zararını tazmin edebilir.

  • Koç’un Hizmeti Sağlamaması veya Ayıplı Sağlaması Halinde İade

Öğrenci’nin ücreti ödemesine rağmen hizmeti alamadığı durumlarda YKS Boğaziçi öğrenciye alternatif koçlar sunacaktır. Öğrencinin sunulan opsiyonu kabul etmemesi halinde ödemiş olduğu ücret 10 (on) iş günü içerisinde iade edilir.

Öğrencinin hizmeti ayıplı aldığı hallerde, YKS Boğaziçi alternatif koçlar önererek değişim imkanı sunabilir. Ayrıca hizmetin ayıplı, eksik veya kötü ifa edildiğinin YKS Boğaziçi tarafından da tespit edildiği hallerde, YKS Boğaziçi ücretin bir kısmını iade edebilir.

  • Mücbir Sebep

Öngörülemeyen sebeplerle (platformdaki teknik arızalar, siber saldırılar, salgın hastalık, deprem, yangın, sel ve bunlarla sınırlı olmaksızın olağanüstü diğer haller) YKS Boğaziçi’nin hizmetleri sunmaya aracılık edememesi durumunda, Kullanıcı durumun giderilmesi için YKS Boğaziçi’ne 30 (otuz) günlük süre verir. Bu halde sorum giderilemezse ve hizmet sağlanamazsa, ücret Kullanıcı’ya iade edilir.

  • İptal Kanalları ve Uyuşmazlık Çözümü

İptal ve iade süreci için Kullanıcılar platformumuzda https://yksbogazici.com/iletisim adresinde yer alan formuÜyelik İptali” konusu ile doldurabilir  ya da +90 551 966 46 15 numaralı destek hattından iptal taleplerini iletebilir.

Kullanıcılar, iptal ve iade sürecine ilişkin olarak  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici sayılmaları durumunda tüketici hakem heyetine veya Ticaret Bakanlığınca belirlenen eşiği aşmaları halinde Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir ve diğer her türlü yasal hakkını kullanabilir.