fbpx

YKS BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ
HÜKÜM VE ŞARTLARI

GENEL BİLGİLER

YKS Bogazici LLC (“YKS Boğaziçi”) Delaware/ABD yasalarına göre kurulmuş bir şirkettir. YKS Boğaziçi, öğrencilerle koçları https://yksbogazici.com alan adlı internet sitesi (“Platform”) üzerinden bir araya getirerek, çevrimiçi özel ders, danışmanlık ve diğer hizmetlerin sağlanmasına aracılık etmektedir.

İşbu Öğrenci Sözleşmesi (“Sözleşme”), Platform’a öğrenci sıfatıyla kaydolan kişileri kapsar ve bu kişiler için bağlayıcıdır. Platform’da öğrenci olan kullanıcılarımızın aşağıdaki Sözleşme hükümlerini dikkatli bir şekilde OKUMASI, ANLAMASI ve uygun görmesi halinde ONAYLAMASI gerekmektedir.

1 TARAFLAR

İşbu Sözleşme;

1.1 Bir tarafta YKS Bogazici LLC ticari unvanlı, 112 Capitol Trail Suite A1101 Newark DE 19711 adresinde mukim ve Delaware/ABD yasalarına göre kurulmuş şirket ile,

1.2 Diğer tarafta, öğrenci sıfatını taşıyan ve Platform’a kaydolan kişi arasında akdedilmiştir.

YKS Boğaziçi ve öğrenci ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2 PLATFORM’A KAYIT KOŞULLARI VE PLATFORMUN KULLANIMI

2.1 Platform’dan öğrenci sıfatıyla hizmet almak isteyen kişilerin Platform’a kaydolması zorunludur. Platform’a kaydolan kişiler işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmektedir. Platform’a kaydolmak ücretsizdir. YKS Boğaziçi’nin öğrenci olmak için başvuran kişilerin talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetme hakkı saklıdır.

2.2 Platform’a 18 (on sekiz) yaşından küçük olan öğrenciler de kaydolabilir. 18 (on sekiz) yaşından küçük olan öğrenciler, Platform’da aldıkları hizmet sebebiyle yükümlü oldukları mali ve diğer yükümlülükler bakımından yasal temsilcilerinin (ebeveynlerinin) onayını almayı taahhüt eder. Başka bir deyişle, sınırlı ehliyetsiz olan küçükler Platform’u kullanırken, yasal temsilcilerinin onayı ile ve mali yükümlülüklerin bilincinde olarak Platform’u kullandığını kabul eder.

2.3 Öğrenciler, kendileriyle ilgili doğru ve güncel bilgi iletmek zorundadır. Ayrıca bilginin değişmesi halinde güncel bilginin de Platform’a iletilmesi gerekmektedir. Platform öğrencilerin ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlamak için başkaca bilgileri öğrenciden talep edebilir.

2.4 Öğrenci, işbu Sözleşme hükümlerini içeren kutucuğu işaretleyerek Sözleşme’nin tarafı haline gelmektedir ve bu andan itibaren Sözleşme hükümleri ile bağlıdır. YKS Boğaziçi, öğrenciye Sözleşme’nin kurulduğu hususunda bilgilendirme yapabilir.

2.5 YKS Boğaziçi, öğrencinin kendisiyle ilgili aktardığı adı, soyadı bilgisini, fotoğraflarını ve diğer kişisel verilerini Platform’da paylaşabilir, bu kişisel verileri iş ilişkisi kurulması veya reklam amacıyla YKS Boğaziçi ile çalışan ajanslara, sosyal medya fenomenlerine veya koçlara aktarabilir. Öğrenci her zaman bu konuda verdiği rızayı geri alabilir.

2.6 YKS Boğaziçi, Platform’un kesintisiz şekilde hizmet verebilmesi için gerekli teknik çalışmaları yapmaktadır. Bununla birlikte, Platform, teknik bakım ve çalışma, güncelleme, değişiklik veya siber saldırı gibi sebeplerle geçici olarak kullanıma kapatılabilir. Bu halde, YKS Boğaziçi’nin herhangi bir bilgilendirme yükümlülüğü olmadığı gibi, öğrencinin uğrayacağı zararlardan da YKS Boğaziçi sorumlu tutulamaz.

3 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

3.1 İşbu Sözleşme YKS Boğaziçi ile öğrencinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek, öğrencinin Platform’u kullanırken uyması gereken yükümlülükleri ortaya koymak amacıyla akdedilmiştir.

3.2 Öğrenci, Platform aracılığıyla, tercih ettiği koçtan ders veya Platform’da belirtilen diğer danışmanlık hizmetlerini alabilecektir. Bu aşamada, koç ile öğrenci arasında sınavlara yönelik danışmanlık, soru cevaplama ve yönlendirme gibi hizmetleri kapsayan bir hizmet sözleşmesi (“Hizmet Sözleşmesi”) kurulacaktır. YKS Boğaziçi, Hizmet Sözleşmesi’nin tarafı değildir, YKS Boğaziçi Hizmet Sözleşmesi’nin kurulmasına aracılık etmektedir. Bununla birlikte, YKS Boğaziçi, ödemeleri Koç adına kabul etme yetkisine sahiptir.

4 KOÇ İLE AKDEDİLEN HİZMET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN MESELELER VE ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ

4.1 Öğrenci ile koç YKS Boğaziçi ile akdettikleri sözleşmeleri dikkate alarak Hizmet Sözleşmesi’ni akdederler. Bu kapsamda, YKS Boğaziçi tarafından öğrencilere sağlanması mümkün olduğu belirtilen aylık koç paketi, sınava kadar koçluk paketi veya YKS Boğaziçi tarafından belirtilen başkaca hizmetlerin bu sözleşmede yer alması gerekebilir. Aşağıda aylık ve sınava kadar koçluk paketinde yer alan hizmetleri öğrencilerimizin dikkatine sunarız:

Monthly Coaching Package
Programlama ve Takip
• Haftada 1 süresi sınırsız Zoom Görüşmesi,
• Haftada 1 gün telefon görüşmesi,
• Öğrenciden günlük rapor alınması,
• 7/24 WhatsApp üzerinden iletişim,
• Kişiye özel haftalık program,

Sınava Kadar Koçluk Paketi
• Programlama ve Takip
• Haftada 1 süresi sınırsız Zoom Görüşmesi,

• Haftada 1 gün telefon görüşmesi,
• Öğrenciden günlük rapor alınması,
• 7/24 WhatsApp üzerinden iletişim,
• Kişiye özel haftalık program,

4.2 Öğrenci Hizmet Sözleşmesi hükümlerini koç ile müzakere etmeli ve talep ettiği değişiklikleri bildirmelidir.

4.3 Derslerin fiyat tarifeleri koç ile YKS Boğaziçi arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca YKS Boğaziçi tarafından belirlenir ve fiyat değiştirme hakkı YKS Boğaziçi’ne aittir. Bu kapsamda YKS Boğaziçi, öğrenci aldığı hizmetlerin fiyatının aylık paketlerde, paketin niteliğinin hangi hizmete ilişkin olduğuna bakılmaksızın, satın aldığı aylık hizmetler dolduktan sonraki ayı kapsamak üzere en son yılın Tüketici Fiyat Endeksi (“TÜFE”) oranına kadar fiyat artışı yapma yetkisine sahiptir. Sınava kadar koçluk paketinde ise artış yapılmayacaktır. Öğrencinin fiyat değişikliğini kabul etmeyerek Sözleşme’yi sona erdirme haklı saklıdır.

4.4 YKS Boğaziçi, koçun hizmeti eksik, ayıplı veya kötü ifa etmesi sebebiyle hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda, YKS Boğaziçi, koç ile öğrenci arasında arabulucu rolünde sorunun çözümü için adımlar atabilir, öğrencinin koç değiştirme taleplerini dikkate alabilir.

4.5 Öğrenci hukuka aykırı veya suç teşkil edecek herhangi bir davranışta bulunamaz. Bu halde, koç Hizmet Sözleşmesi’ni feshedebilir. YKS Boğaziçi bu tür hukuka aykırı veya suç teşkil eden davranışlarda bulunan öğrencileri Platform’dan uzaklaştırabileceği gibi her türlü zararını da talep edebilir. Benzer şekilde koç, hizmeti ifa ederken hukuka aykırı veya herhangi bir şekilde suç oluşturabilecek davranışlarda bulunamaz. Bu hallerde, YKS Boğaziçi işbu Sözleşme’yi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedebileceği gibi diğer zararları da talep edebilir. Öğrencilerin bu durumda YKS Boğaziçi ile hemen iletişime geçmesi gerekmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, YKS Boğaziçi, koçun veya öğrencinin hukuka aykırı veya herhangi bir şekilde suç oluşturabilecek davranışından sorumlu tutulamaz.

5 ÖDEMELERE İLİŞKİN ŞARTLAR

5.1 Öğrenci YKS Boğaziçi’nin birlikte çalıştığı ve Platform’a entegre olmuş, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcılar (Stripe vb.) üzerinden ödemeyi banka veya kredi kartıyla gerçekleştirebilir. Fiyat bilgisine ilişkin hususlar Platform’da yer almaktadır.

5.2 Aylık sunulan hizmetlerde öğrenci ödemeyi hizmet sunulmadan önce gerçekleştirir. Sınava kadar koçluk hizmetinde de benzer şekilde ödeme, hizmet sunulmadan önce Platform aracılığıyla ödenir.

5.3 Aylık ödemelerde, ödeme her ay otomatik olarak alınır ve yenilenir. Bununla birlikte, öğrenci dilediği zaman hizmeti almaktan vazgeçebilir ve koç ile olan Hizmet Sözleşmesi’ni sona erdirebilir. Şu kadar ki öğrenci sözleşmeyi sona erdirdiği ana kadar aldığı hizmetlerin bedelini orantılı olarak ödemeyi kabul eder.

5.4 Hizmetin hiç sağlanmaması, yeterli sağlanmaması, kötü ifa edilmesi veya ayıplı ifa edilmesi hallerinde, öğrencinin koça karşı kanundan doğan haklarını kullanabilir. Bu halde öğrencinin duruma derhal YKS Boğaziçi’ne bildirmesi halinde, YKS Boğaziçi başta koç değiştirmesi olmak üzere gerekli tedbirleri alacaktır. Öğrencinin durumu YKS Boğaziçi’ne derhal bildirmemesi halinde, öğrenci YKS Boğaziçi’nin zarara uğrayabileceğini anlar ve ücret iadesi yapmasının mümkün olmayacağınıkabul eder.

5.5 YKS Boğaziçi’nin sunduğu hizmetler hiçbir şekilde 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’u (“Ödeme Hizmetleri Kanunu”) kapsamında ödeme hizmeti olarak değerlendirilemez. YKS Boğaziçi, Ödeme Hizmetleri Kanunu bakımından ticari temsilci olarak hareket etmektedir ve ödemeleri koçlar adına kabul etme yetkisine sahiptir.

6 CAYMA HAKKI

6.1 Öğrenci Hizmet Sözleşmesi’nin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı [* *] link aracılığıyla kullanılabilir.

6.2 Öğrencinin süresi içerisinde (Hizmet Sözleşmesi’nin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde) cayma hakkını kullanması halinde, öğrenci cayma hakkının kullanıldığı tarihe kadar aldığı hizmetlerle orantılı şekilde ödeme yükümlülüğü altında olacaktır.

6.3 Öğrenci, 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.15/1 (ğ) uyarınca Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler bakımından cayma hakkına sahip olmadığını kabul eder. Bu kapsamda, öğrenci kendisine ifa edilen hizmetler bakımından cayma hakkını kullanamayacağı gibi, sunulan ders içerikleri ve anında teslim edilen diğer içerikler bakımından da öğrencinin cayma hakkı yoktur.

7 ÖĞRENCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Öğrenci verdiği ücret karşılığında Platform’da öngörülen hizmeti almaya hak kazanır.

7.2 Öğrenci koçtan memnun kalmadığı takdirde, YKS Boğaziçi’ne koç değişikliği için talepte bulunabilir. YKS Boğaziçi, talebin haklılığını dikkate alarak gerekli tedbirleri alır.

7.3 Öğrenci, koçun uygunsuz davranışları veya rahatsız eden eylemlerde bulunması halinde koç ile öğrenci arasında akdedilen Hizmet Sözleşmesi’ni feshedebilir. Şu kadar ki bu halde koç, o zamana kadar sağladığı hizmetlere hak kazanır. Hizmet Sözleşmesi’nin öğrenci tarafından haklı bir sebeple feshi halinde ise Koç hiçbir ücrete hak kazanamaz.

7.4 Öğrenci hizmeti koçtan bizzat alma hakkına sahiptir.

7.5 Öğrenci kendisine koç tarafından gönderilen ders içeriklerini ve ders anlatımını gizli tutmakla yükümlüdür. Öğrenci koç ile arasında geçen dersi, koçun rızası olmaksızın kaydedemez. Öğrencinin ders içeriklerini üçüncü kişilere yayması, aktarması, erişime açması kesinlikle yasaktır. Ders içerikleri hakkında fikri mülkiyet hakkı münhasıran YKS Boğaziçi’ne aittir ve YKS Boğaziçi’nin açık onayı olmaksızın ders içerikleri üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Bu hükme aykırılık halinde öğrencinin Platform’dan uzaklaştırılması, tazminat ve kanundan doğan diğer hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanabilir.

7.6 Öğrenci, hizmet alırken yasal düzenlemelere ve işbu Sözleşme’ye uygun davranacağını, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini (fikri ve sınai haklar, kişilik hakları vb.) kabul eder. Öğrenci hizmet alırken hukuka aykırı veya herhangi bir şekilde suç oluşturabilecek davranışta bulunamaz. Bu hallerde, YKS Boğaziçi işbu Sözleşme’yi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedebileceği gibi zararlarını da talep edebilir.

7.7 Öğrenci hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Hizmet bedelini ödemek öğrencinin esaslı yükümlülüğü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, YKS Boğaziçi işbu Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir.

8 YKS BOĞAZİÇİ’NİN ARACI ROLÜ

8.1 YKS Boğaziçi, öğrenci ile koçu bir araya getiren aracı bir Platform’dur. YKS Boğaziçi, koçun öğrenci ile akdettiği Hizmet Sözleşmesi’nin hiçbir şekilde tarafı değildir ve Hizmet Sözleşmesi’ndeki yükümlülükler YKS Boğaziçi’ni bağlamaz.

9 FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

9.1 Platform’da paylaşılan içerikler, veri tabanları, ders notları, videolar, fotoğraflar, resimler, görüntüler, metinler, grafikler, logolar, sorular veya diğer fikir ve sanat eserleri üzerindeki fikri mülkiyet hakkı bu eserleri kimin ürettiğine bakılmaksızın YKS Boğaziçi’ne aittir.

10 SORUMLULUK SINIRI

10.1 YKS Boğaziçi, hafif ihmalinden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir. YKS Boğaziçi, yalnızca doğrudan sebep olduğu zararlardan sorumlu tutulabilir. Bu kapsamda YKS Boğaziçi’nin dolaylı, kar kaybı şeklinde ortaya çıkan, özel veya yansıma zararlardan sorumlu tutulması mümkün değildir.

10.2 YKS Boğaziçi, Platform’da yer alan üçüncü kişi içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu halde, Platform’da hukuka aykırı olduğu düşünülen içeriklerle ilgili YKS Boğaziçi’ne bildirim yapılması gerekir.

10.3 YKS Boğaziçi, koç ile öğrenci arasında akdedilen Hizmet Sözleşmesi’nin tam ve gereği gibi ifa edilmemesinden ve Hizmet Sözleşmesi’ndeki diğer yükümlülüklerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

10.4 YKS Boğaziçi’nin toplam sorumluluğu her halükârda zarara uğrayan öğrenciden aldığı 1 (bir) yıllık hizmet bedelinin %10’unu aşamaz.

10.5 Öğrenci, sebep olduğu zararlardan tam şekilde sorumludur.

11 SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ

11.1 Öğrenci YKS Boğaziçi’ne haber vermek koşuluyla işbu Sözleşme’yi her zaman sona erdirebilir. Sona erme halinde, öğrenci sona erme anına kadar aldığı hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlüdür.

11.2 YKS Boğaziçi, işbu Sözleşme’yi her zaman derhal etkili olacak şekilde sona erdirme hakkına sahiptir.

11.3 Sözleşme’nin sona ermesi için Sözleşme’yi sona erdiren Taraf’ın bu iradesini diğer Taraf’a bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim yazılı olarak, mail yoluyla veya başka şekilde yapılabilir.

12 UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

12.1 İşbu Sözleşme hükümlerinden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile ilişkili uyuşmazlıklar Türk Hukuku uyarınca yorumlanacak ve uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Sözleşmesi) uyuşmazlıklara uygulanmayacaktır.

12.2 YKS Boğaziçi ile öğrenci arasında uyuşmazlık olması halinde Taraflar önce uyuşmazlığı 30 (otuz) günden az olmamak üzere iyi niyetli müzakerelerle çözmeye çalışacaktır. Bir Tarafın müzakereye gelmemesi veya müzakerelerden sonuç alınamaması halinde, Tarafların dava açma hakkı saklıdır.

13 DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Temlik. Aksi işbu Sözleşme’de belirtilmedikçe, işbu Sözleşme ile öğrencilere sağlanan haklar ve yükümlülükler YKS Boğaziçi’nin önceden yazılı onayı alınmaksızın temlik ve devredilemez. YKS Boğaziçi işbu Sözleşme’den doğan haklarını veya borçlarını yahut Sözleşme’nin kendisini, üçüncü kişilere devredebilir.

13.2 Tek Bir Sözleşme. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme’de belirtilen diğer belgelerle birlikte işbu Sözleşme’nin konusu bakımından Taraflar arasındaki tüm anlaşmaları içerir ve daha önceden hazırlanan tüm teklifler, mutabakatlar, sözleşmeler, beyanlar, konuşmalar ve yazışmaları ilga etmektedir.

13.3 Değişiklik. İşbu Sözleşme ancak Taraflarca akdedilecek başka bir sözleşme ile değiştirilebilecektir. Bu değişiklikler, öğrencinin Platform’da vereceği bir onaylama işlemi ile (kutucuğu işaretleme vb.) hüküm ifade eder.

13.4 Feragat ve Hakların Kullanılması. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak veya imtiyazın kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi, söz konusu hak veya imtiyaza sahip Taraf’ın bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

13.5 Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’deki herhangi bir hükmün geçersizliği diğer hükümlerin geçersizliğine yol açmaz. Diğer hükümler Taraflar bakımından bağlayıcı olmaya devam edecektir.